Các trường hợp bắt buộc phải đi đổi căn cước công dân từ 1/7/2024

VOV.VN - Theo Điều 24 Luật Căn cước, các trường hợp phải đổi thẻ căn cước từ 1/7/2024 như: khi thay đổi các thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh; khi thay đổi nhận dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính...