Hà Nội:
Cần cụ thể rõ một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội

(VOV) - Đại biểu đề nghị rà soát, đánh giá đúng tình trạng các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động và tập trung giải pháp tháo gỡ

Theo chương trình làm việc, chiều 3/12, các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2013. 

Đại biểu cho ý kiến đóng góp về kinh tế xã họi năm 2013

Đa số các đại biểu cơ bản tán thành với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra. Thống nhất ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá đúng tình trạng các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động và tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bằng các chính sách giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ, giải ngân vốn. Theo các đại biểu cũng cần tăng cường công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, tăng cường tiêu thụ, sử dụng hàng Việt Nam.

Một số đại biểu đề nghị tăng cường các giải pháp, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, có đánh giá tổng thể về tình hình các khu công nghiệp tập trung hiện có về tỷ lệ lấp đầy, tình hình hoạt động, hiệu quả thu hút lao động… rồi mới nghiên cứu, phát triển các khu mới.

Đại biểu đề nghị tập trung cụ thể vào một số chỉ tiêu năm 2013, như đề nghị làm rõ số lao động thất nghiệp trong năm 2013 là bao nhiêu người và nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp, giải pháp khắc phục; lý do loại bỏ chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc THPT, chỉ tiêu giải quyết việc làm; căn cứ xây dựng chỉ tiêu số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng...
Về xây dựng nông thôn mới, mục tiêu năm 2013 tăng 44 xã đạt tiêu chí nông thôn mới là rất khó, đề nghị UBND Thành phố cần giải thích làm rõ, vì vừa qua chỉ tiêu số xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới còn rất ít.

Bên cạnh đó, một số đại biểu HĐND Thành phố cũng nêu ý kiến, đề nghị cụ thể các nội dung: Về một số khoản thu trong các cơ sở giáo dục, giải quyết tình trạng kêu gọi các khoản đóng góp dưới hình thức “xã hội hóa” từ các phụ huynh học sinh một cách gượng ép; quan tâm đến chính sách nhà ở, khuyến khích đầu tư, xây dựng và sử dụng nhà ở xã hội; sớm cải tạo các khu nhà ở xuống cấp trong nội thành; không chi ngân sách cho đào tạo, học tập ở nước ngoài; HĐND Thành phố sớm ban hành các Nghị quyết để cụ thể hóa các quy định theo Luật Thủ đô sẽ có hiệu lực từ 1/7/2013.../.

Tin liên quan

Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế
Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế

(VOV) -Chúng ta cần có trách nhiệm phân tích thấu đáo chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các biện pháp hữu hiệu trong chỉ đạo điều hành và thực hiện

Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế

Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế

(VOV) -Chúng ta cần có trách nhiệm phân tích thấu đáo chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các biện pháp hữu hiệu trong chỉ đạo điều hành và thực hiện