Cần quan tâm công tác cán bộ trong vùng đồng bào dân tộc

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, dù đã có nhiều cố gắng, nhưng một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác này

Tại Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác và chương trình phối hợp đến năm 2016 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc ngày 15/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử nhấn mạnh, về tình hình thực hiện công tác dân tộc trong thời gian vừa qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm được nhiều việc, đặc biệt là việc thực hiện chính sách dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, nhìn tổng thể sau 30 năm đổi mới, đời sống tinh thần, vật chất trong vùng đồng bào dân tộc có sự đổi thay ngoạn mục. Có rất nhiều điểm sáng, kinh nghiệm hay, chính bà con đã vươn lên vượt khó, thoát nghèo, làm giàu chính đáng. “Trước hết, chúng ta phải khẳng định chủ trương lãnh đạo của Đảng nhất quán, quyết liệt, đúng đắn. Nếu không có sự lãnh đạo thống nhất, để bà con mỗi vùng miền tự phát, tự làm thì không có được kết quả như hôm nay”- Ông Giàng Seo Phử nói.

 Bộ trưởng Giàng Seo Phử chỉ đạo tại Hội  nghị

Bộ trưởng Giàng Seo Phử nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung vào việc xây dựng chính sách xóa đói giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc. Trước hết cần tuyên truyền, phối hợp cải tạo phong tục tập quán trong vùng đồng bào dân tộc. “Nếu không làm được việc này thì rất lâu mới làm tốt được công tác xóa đói giảm nghèo. Chúng ta phải phân công nghiên cứu cụ thể, có phản ánh kịp thời để kiến nghị với cơ quan Nhà nước. Cùng với đó, phải có các chương trình phối hợp các Bộ ngành khác, như Bộ Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Nội vụ… thì mới chăm lo một cách toàn diện cho bà con dân tộc”.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử cũng nhấn mạnh đến công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề có yếu tố quyết định. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác này. Mặt trận nên có đề xuất về những bất cập đang diễn ra để kịp thời xử lý.

Đánh giá về công tác phối hợp giữa hai cơ quan, ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, qua 3 năm thực hiện chương trình phối hợp, các chương trình chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai và tổ chức thực hiện góp phần xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc miền núi ổn định, phát triển bộ mặt nông thôn đổi thay rõ rệt. Kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với đầu nhiệm kỳ trung bình từ 8 - 10%; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ổn định và từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo miền núi giảm từ 2 - 4%, riêng các huyện nghèo giảm trên 4%; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; công tác giáo dục, y tế nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa được quan tâm bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, 2 bên đã phối hợp góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc, giúp cho kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi từng bước phát triển; góp phần làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn. Việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, biện pháp chỉ đạo và thực hiện công tác dân tộc, tập huấn cho người có uy tín giúp cho họ nâng cao trình độ, nắm bắt được những kiến thức cơ bản về vận động, tuyên truyền ổn định ở thôn bản. Qua đó góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phối hợp công tác giữa hai bên còn chưa đồng đều. Công tác kiểm tra, chỉ đạo điểm chưa được coi trọng đúng mức. Còn thiếu các mô hình chỉ đạo điểm thực hiện chương trình phối hợp để 2 cơ quan nghiên cứu, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng. Trong quá trình thực hiện, chưa quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số…

Về chương trình phối hợp đến năm 2016, hai bên thống nhất tập trung vào 7 nội dung. Theo đó, tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp tuyên truyền thực hiện các Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Ngày vì người nghèo; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phối hợp triển khai xây dựng cơ chế chính sách; trao đổi cung cấp thông tin về tình hình công tác dân tộc; phối hợp đào tạo tập huấn bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc; cung cấp thông tin và bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín tham gia…/.

Viết bình luận