Cánh sóng vươn xa

Cánh sóng vươn xa

Tác giả VOV1

VOV.VN - 11h30 phút ngày 7/9/1945, sau 5 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Đài TNVN chào đời với lời xướng đầy tự hào: “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa”. Khoảnh khắc ấy, giờ phút ấy chỉ diễn ra trong 30 phút nhưng mãi in đậm vào ký ức của mỗi người dân Việt Nam.