Chế độ thai sản dành cho nam giới khi có vợ sinh con

VOV.VN -Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Quy định này được áp dụng từ 1/1/2016.

Chế độ thai sản dành cho nam giới khi có vợ sinh con được quy định tại Khoản 2, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Theo đó, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

05 ngày làm việc; 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc; Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Chế độ đối với lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Nam giới sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản 5-7 ngày?
Nam giới sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản 5-7 ngày?

VOV.VN -Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi lần đầu tiên đề cập đến chế độ nghỉ thai sản cho lao động nam.

Nam giới sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản 5-7 ngày?

Nam giới sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản 5-7 ngày?

VOV.VN -Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi lần đầu tiên đề cập đến chế độ nghỉ thai sản cho lao động nam.

Quy định nghỉ thai sản 6 tháng thực hiện từ 1/5
Quy định nghỉ thai sản 6 tháng thực hiện từ 1/5

(VOV) - Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Quy định nghỉ thai sản 6 tháng thực hiện từ 1/5

Quy định nghỉ thai sản 6 tháng thực hiện từ 1/5

(VOV) - Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ vẫn có thể đi làm
Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ vẫn có thể đi làm

VOV.VN-Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản

Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ vẫn có thể đi làm

Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ vẫn có thể đi làm

VOV.VN-Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản

Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản
Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản

VOV.VN -Luật BHXH 2014 bổ sung chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản

Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản

VOV.VN -Luật BHXH 2014 bổ sung chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Đóng BHXH tự nguyện: Phụ nữ bị thiệt thòi khi nghỉ thai sản
Đóng BHXH tự nguyện: Phụ nữ bị thiệt thòi khi nghỉ thai sản

VOV.VN -Đối với BHXH tự nguyện chỉ quy định 2 chế độ dài hạn đó là hưu trí và tử tuất; không có chế độ ngắn hạn là thai sản, ốm đau, tai nạn lao động.

Đóng BHXH tự nguyện: Phụ nữ bị thiệt thòi khi nghỉ thai sản

Đóng BHXH tự nguyện: Phụ nữ bị thiệt thòi khi nghỉ thai sản

VOV.VN -Đối với BHXH tự nguyện chỉ quy định 2 chế độ dài hạn đó là hưu trí và tử tuất; không có chế độ ngắn hạn là thai sản, ốm đau, tai nạn lao động.