Chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu trước và sau cải cách tiền lương

VOV.VN - Ngày 1/7/2024, chính sách tiền lương mới sẽ được áp dụng. Việc này sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn về lương hưu giữa những người nghỉ hưu trước và sau thời điểm này.