Chi tiết mức hỗ trợ mai táng cho người tử vong do Covid-19 ở các “điểm nóng”
VOV.VN - Hà Nội vừa có quy định ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hoả táng với người tử vong do Covid-19, TP.HCM cũng đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng…