Chính phủ chỉ đạo đối phó với siêu bão và hạn hán

VOV.VN - Chính phủ hôm 3/2 chỉ đạo nhiều vấn đề như chuyên gia là người lao động nước ngoài, đối phó với siêu bão, hạn hán, xây dựng trung tâm hội chợ quốc tế.

Quy định 2 trường hợp chuyên gia là người lao động nước ngoài

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Họp chính phủ. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ.
Trong đó, Nghị định quy định chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong 2 trường hợp:

1- Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài.

2- Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp: Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức; Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ động đối phó với siêu bão, hạn hán

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên địa bàn theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết ứng phó với bão mạnh, siêu bão, mưa lũ đặc biệt lớn và nắng nóng - hạn hán kéo dài, sạt lở đất trên diện rộng, động đất, sóng thần,… tổ chức, chỉ đạo xây dựng các công cụ hỗ trợ điều hành theo thời gian thực để chủ động triển khai thực hiện khi có tình huống xảy ra, nhất là đối với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, hạn hán và điều tiết hồ chứa nước.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống; chỉ đạo rà soát phương án cứu hộ cứu nạn trong các tình huống thiên tai, trong đó cần chú trọng việc phối hợp và bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực trọng điểm để huy động kịp thời khi có yêu cầu; đẩy mạnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai, sự cố nhằm bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống; tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Nhận định, dự báo kịp thời

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhận định, dự báo kịp thời phục vụ chỉ đạo, ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai; triển khai có hiệu quả các Đề án, dự án nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là các hiện tượng thời tiết cực đoan; phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông quân đội khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng hệ thống dịch vụ quan trắc phục vụ dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là dự báo mưa, lũ; khẩn trương triển khai cập nhật, hoàn thiện đánh giá phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn làm cơ sở để các Bộ, ngành, các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành việc xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng làm cơ sở để các địa phương cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão; sớm triển khai xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt hạ du hồ chứa nước trên một số lưu vực sông chính theo nhiệm vụ được giao; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tính toán cân bằng nước; rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp, chủ động điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng cấp nước của từng vùng, từng địa phương; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chống hạn, cấp nước, đẩy mạnh áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, hạn hán, xâm nhập mặn để chỉ đạo sản xuất hiệu quả, hạn chế thiệt hại.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan khoa học phối hợp với Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện nghiên cứu các giải pháp công trình điều tiết nước trên hệ thống sông Hồng (trong đó nghiên cứu, đánh giá cụ thể hiệu quả ổn định dòng chảy mùa cạn và tác động của hệ thống đập dâng trên sông Hồng đến thoát lũ, giao thông thủy, biến động lòng dẫn và môi trường) làm cơ sở đề xuất bổ sung Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh trong năm 2016; xây dựng đề án nâng cao năng lực quốc gia phòng, chống thiên tai để chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các hình thái thiên tai cực đoan đã, đang diễn ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước năm 2017.

Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp với các ngành có liên quan vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ, đồng thời góp phần phòng, chống hạn hán hiệu quả; chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị liên quan rà soát lại quy hoạch và phương án bảo đảm an toàn các bãi thải của ngành than, các khu mỏ, hầm lò khai thác than, khoáng sản, chủ động xử lý và có phương án đảm bảo an toàn công trình và khu dân cư lân cận, nhất là trong các tình huống xảy ra mưa lũ lớn.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải có phương án thiết kế, cải tạo nâng cấp các công trình giao thông đảm bảo không ảnh hưởng đến các khu dân cư, đặc biệt tuyến đường giao thông qua vùng ngập lũ phải bố trí thoát lũ phù hợp, không gây cản trở thoát lũ (kể cả trong quá trình thi công); quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện vận tải, nhất là các phương tiện vận tải khách, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong khi thiên tai xảy ra; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan liên quan chú trọng lồng ghép đầu tư đa mục tiêu theo hướng kết hợp công trình thủy lợi (đê điều, đập dâng) với công trình giao thông (đường, cầu) tại những khu vực có điều kiện trong quá trình nghiên cứu, triển khai quy hoạch ngành liên quan; thường xuyên kiểm tra các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu để đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố do thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục khi có sự cố, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, bản, người dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan; chỉ đạo rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, khu hầm lò, khai thác mỏ, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven sông, suối, ven biển, đồi núi,... đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai; rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt tại khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của đê điều, hồ đập, thiết bị phục vụ cho xả lũ, phương tiện, vật tư dự phòng để chủ động ứng phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du; chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

112 là đầu số cứu nạn khẩn cấp

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn. Trong đó, thiết lập thêm một số điện thoại liên lạc (số 112) để tiếp nhận yêu cầu trợ giúp khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu của Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn là xây dựng mô hình kỹ thuật thông tin liên lạc phục vụ tiếp nhận thông tin yêu cầu trợ giúp khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế hoạt động chỉ đạo, điều hành tìm kiếm, cứu nạn hiện nay tại Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân; thiết lập thêm một số điện thoại liên lạc (số 112) để tiếp nhận yêu cầu trợ giúp khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc, có khả năng kết nối đến các hệ thống liên lạc khẩn cấp hiện có, từng bước tiến tới sử dụng thống nhất một số điện thoại liên lạc khẩn cấp để phục vụ tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm cứu nạn chung cho mọi tình huống.

Theo đó, Đề án sẽ tổ chức hệ thống tiếp nhận thông tin về các tình huống khẩn cấp. Cụ thể, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dựa trên hạ tầng kỹ thuật mạng viễn thông cố định sẵn có tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; thiết lập hệ thống thông tin liên lạc tại Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm, cứu nạn và tại các tỉnh, thành phố để tiếp nhận thông tin về các tình huống khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, kết nối hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 với các hệ thống thông tin tiếp nhận thông tin khẩn cấp hiện có để thống nhất trong hoạt động tiếp nhận, chuyển thông tin tới các cơ quan tìm kiếm, cứu nạn.

Xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm mới tầm cỡ quốc tế

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ ngành liên quan triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới có tầm cỡ quốc tế tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, Thủ tướng cho rằng Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của cả nước, cần có những công trình quy mô, hiện đại xứng đáng với tầm vóc Thủ đô "Ngàn năm Văn hiến". Chủ trương xây dựng Trung tâm triển lãm quốc gia, quốc tế đã có từ lâu nhưng việc thực hiện chưa đáp ứng nhu cầu phát triển chung của Thành phố. Do đó, các cơ quan liên quan cần đẩy nhanh việc triển khai xây dựng Trung tâm triển lãm quốc gia mới này.

Trước đây, quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới tại 2 nơi: Cổ Loa và Mễ Trì. Nay, để tăng cường hiệu quả sử dụng đất và để phù hợp với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mới được xây dựng ở Thủ đô, Thủ tướng đồng ý nhập Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế để thành lập Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới (Trung tâm Hội chợ triển lãm) tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Theo ý kiến của Thủ tướng, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới có tầm cỡ quốc tế, đáp ứng nhu cầu triển lãm cho các sự kiện trong nước và quốc tế, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội - Thủ đô văn minh, hiện đại của đất nước có 100 triệu dân và đang trong quá trình xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới được thực hiện từ việc khai thác quỹ đất tại khu đất số 148 Giảng Võ, khu đất tại Mễ Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xác định quy mô, vị trí, ranh giới khu vực đất dành cho Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới; chỉ đạo lập các quy hoạch chi tiết Dự án nêu trên và phê duyệt theo thẩm quyền.

Trên cơ sở các Quy hoạch chi tiết của các dự án thành phần được phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam) lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính, phương án quản lý, sử dụng đối với Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xem xét, quyết định...

Bổ sung Dự án BOT mở rộng quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung nút giao giữa đường tỉnh với quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam vào Dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km741+170 - Km756+705, tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tế và quy định hiện hành xem xét, quyết định bổ sung nút giao giữa đường tỉnh 575A, đường tỉnh 575B với quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, kết hợp cải tạo khoảng 1,8 km đường gom dân sinh vào Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km741+170 - Km756+705, tỉnh Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án) theo thẩm quyền, bảo đảm không tăng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và không làm ảnh hưởng đến phương án tài chính của Dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Xã hội Tây Ban Nha sẵn sàng đứng lên thành lập Chính phủ
Đảng Xã hội Tây Ban Nha sẵn sàng đứng lên thành lập Chính phủ

VOV.VN- Lãnh đạo Đảng Xã hội tại Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông sẵn sàng dẫn đầu các cuộc đàm phán thành lập Chính phủ giữa các đảng phái chính trị.

Đảng Xã hội Tây Ban Nha sẵn sàng đứng lên thành lập Chính phủ

Đảng Xã hội Tây Ban Nha sẵn sàng đứng lên thành lập Chính phủ

VOV.VN- Lãnh đạo Đảng Xã hội tại Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông sẵn sàng dẫn đầu các cuộc đàm phán thành lập Chính phủ giữa các đảng phái chính trị.

Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2016
Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2016

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Văn phòng Chính phủ phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, đảm bảo tính chính xác, kịp thời

Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2016

Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2016

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Văn phòng Chính phủ phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, đảm bảo tính chính xác, kịp thời

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tìm kiếm, cứu nạn
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tìm kiếm, cứu nạn

VOV.VN -  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm tốt việc thăm hỏi, động viên cấp cứu người bị tương, điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tìm kiếm, cứu nạn

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tìm kiếm, cứu nạn

VOV.VN -  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm tốt việc thăm hỏi, động viên cấp cứu người bị tương, điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Chính phủ Syria đồng ý mở hành lang nhân đạo tại khu vực bị vây hãm
Chính phủ Syria đồng ý mở hành lang nhân đạo tại khu vực bị vây hãm

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 1/2 kêu gọi các nước ngừng bắn ở Syria để mở đường cho hoạt động nhân đạo tại các khu vực bị vây hãm.

Chính phủ Syria đồng ý mở hành lang nhân đạo tại khu vực bị vây hãm

Chính phủ Syria đồng ý mở hành lang nhân đạo tại khu vực bị vây hãm

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 1/2 kêu gọi các nước ngừng bắn ở Syria để mở đường cho hoạt động nhân đạo tại các khu vực bị vây hãm.

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh
Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Thông tin về lá đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Thông tin về lá đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ. 

Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn
Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn

VOV.VN -Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn

Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn

VOV.VN -Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.