Chính sách BHYT, BHXH quan trọng có hiệu lực từ 2020
VOV.VN -Thẻ BHYT điện tử, thẻ BHXH điện tử sẽ thay thế sổ BHXH và nhiều chính sách quan trọng khác liên quan người lao động có hiệu lực từ 2020.