Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù như thế nào?

VOV.VN - Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù quy định cụ thể về đối tượng được vay vốn, điều kiện vay vốn, mức vay... đối với người đã chấp hành xong án phạt tù hoặc được đặc xá.