Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Tác giả VOV1

VOV.VN - Việt Nam đang ở đâu trong hành trình của chuyển đổi số? Đâu là những thuận lợi cần thúc đẩy, khó khăn - rào cản nào cần vượt qua? Ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng bàn luận về câu chuyện này.