Công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2007-2010

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đạt 76,6%, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của Bộ đạt 36,6%, với khoảng 2.000 tỷ đồng/năm.  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ theo chương trình giai đoạn 2 Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30 của Chính phủ).

Theo kết quả công bố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát 291 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ và kiến nghị bãi bỏ 42 thủ tục (14,4%); thay thế 25 thủ tục (8,6%); sửa đổi, bổ sung 156 thủ tục (53,6%); đề nghị giữ nguyên 68 thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, lãnh đạo Bộ luôn xác định, đơn giản hóa thủ tục hành chính là biện pháp cần thiết, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân; hướng tới sự công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước và góp phần làm tốt vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là kết quả của sự nỗ lực chung của toàn thể các cán bộ, nhân viên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Sau giai đoạn 2, Bộ sẽ triển khai ngay giai đoạn 3 của Đề án.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, sau giai đoạn 2 được công bố, Bộ đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai ngay tất cả những phương án đã được duyệt trong giai đoạn 2 để chuyển bị thực hiện giai đoạn 3- giai đoạn thực hiện các kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính của Đề án 30. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của từng đơn vị. Từ các kiến nghị đã đề xuất trong giai đoạn 2, thể hiện thành các quy định pháp luật để cụ thể, phục vụ tốt cho người dân. Hội đồng thi đua khen thưởng của các đơn vị và của Bộ đưa kết quả thực hiện Đề án 30 thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xem xét thi đua để khen thưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao kết quả Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đạt được trong công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ và nỗ lực của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, công tác đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đạt hiệu quả cao, vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, làm tốt công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính không chỉ mang lại giá trị vật chất, tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân mà còn có ý nghĩa xã hội rất lớn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên