Công chức loại A0 gồm những ai, mức lương thay đổi ra sao từ 1/7?
VOV.VN - Theo Điều 14 Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định về xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, cán bộ công chức được áp dụng bảng lương công chức loại A0 sẽ hưởng hệ số lương từ 2,10 đến hệ số lương 4,89.