Công chức, viên chức có thể không được thưởng Tết

VOV.VN -Trong Luật Cán bộ, công chức hiện nay không có quy định nào đề cập cụ thể về vấn đề thưởng Tết của nhóm đối tượng này.

Theo khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, công chức được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, trong Luật Cán bộ, công chức hiện nay không có quy định nào về thưởng Tết của nhóm đối tượng này mà chỉ quy định chung về “các chế độ khác”.

Cụ thể, tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Điều 12 Luật Viên chức năm 2010 như sau:

Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

 Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào các qui định của Luật Cán bộ, công chức và Bộ luật Lao động, việc thưởng Tết cho công chức và viên chức sẽ do cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tự quyết định căn cứ vào đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của từng đối tượng. Mức thưởng Tết cụ thể cũng do các đơn vị, cơ quan này tự quyết định.

Viết bình luận

Tin liên quan

Người lao động mong muốn thưởng Tết bằng tiền
Người lao động mong muốn thưởng Tết bằng tiền

VOV.VN - Năm nay, nhiều lao động lo lắng trước thông tin có thể nhận thưởng Tết bằng hiện vật, nhất là ở các doanh nghiệp năm vừa qua gặp khó khăn.

Người lao động mong muốn thưởng Tết bằng tiền

Người lao động mong muốn thưởng Tết bằng tiền

VOV.VN - Năm nay, nhiều lao động lo lắng trước thông tin có thể nhận thưởng Tết bằng hiện vật, nhất là ở các doanh nghiệp năm vừa qua gặp khó khăn.

Thưởng Tết nước mắm, mỳ chính, thầy cô vùng cao bán lá dong lo Tết
Thưởng Tết nước mắm, mỳ chính, thầy cô vùng cao bán lá dong lo Tết

VOV.VN -“Tết đến có năm thì được cho ít hạt hướng dương, năm là dầu ăn, nước mắm, nhà trường thương giáo viên lắm thì cũng cố cho được 100.000 đồng là nhiều".

Thưởng Tết nước mắm, mỳ chính, thầy cô vùng cao bán lá dong lo Tết

Thưởng Tết nước mắm, mỳ chính, thầy cô vùng cao bán lá dong lo Tết

VOV.VN -“Tết đến có năm thì được cho ít hạt hướng dương, năm là dầu ăn, nước mắm, nhà trường thương giáo viên lắm thì cũng cố cho được 100.000 đồng là nhiều".

Năm 2020: Thưởng Tết cao nhất 3,5 tỷ đồng
Năm 2020: Thưởng Tết cao nhất 3,5 tỷ đồng

VOV.VN - Mức thưởng cao nhất cho 1 người dịp Tết Dương lịch năm 2020 là 3,5 tỷ đồng, tại doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ngân hàng tại TP HCM

Năm 2020: Thưởng Tết cao nhất 3,5 tỷ đồng

Năm 2020: Thưởng Tết cao nhất 3,5 tỷ đồng

VOV.VN - Mức thưởng cao nhất cho 1 người dịp Tết Dương lịch năm 2020 là 3,5 tỷ đồng, tại doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ngân hàng tại TP HCM