Đại hội X Công đoàn Việt Nam

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/11 tại Hà Nội với 933 đại biểu tham dự.

Giai đoạn 2008 - 2013, CĐVN xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐ các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động CĐ vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ…”.

Trong 8 nhóm chỉ tiêu cụ thể, đáng chú ý là CĐVN sẽ tham gia cùng với cơ quan quản lý Nhà nước đào tạo đội ngũ công nhân để có 70% trở lên được đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp; 65% trở lên số công nhân được tham gia BHXH.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, CĐVN xác định thời gian sẽ chủ động tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Trước mắt là chính sách về nhà ở, chính sách đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập, BHXN, BHYT…./.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục