Đảm bảo quyền bình đẳng về việc làm cho người khuyết tật

VOV.VN -Lao động khuyết tật vẫn gặp nhiều rào cản trong quá trình tiếp cận cơ hội việc làm.

Hiện cả nước có gần 8 triệu người khuyết tật nhưng chỉ có 30% người khuyết tật ở độ tuổi lao động có khả năng lao động, tạo thu nhập cho bản thân, gia đình và xã hội.

Việc hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khuyết tật vừa giúp họ tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng vừa góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, lao động khuyết tật vẫn gặp nhiều rào cản trong quá trình tiếp cận cơ hội việc làm.

Nhân Ngày quốc tế người khuyết tật (3/12), phóng viên VOV phỏng vấn ông Tô Đức, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về nội dung này.

Người khuyết tật chia sẻ về vấn đề bất bình đẳng và kỳ thị, phân biệt đối xử giữa người khuyết tật, người bình thường.

PV: Thưa ông, mặc dù thời gian qua, người khuyết tật nhận được nhiều sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội nhưng thực tế, họ vẫn gặp phải một số rào cản, khó khăn trong việc thực hiện quyền của mình. Cá nhân ông có nhận định như thế nào về vấn đề này?

Ông Tô Đức: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến người khuyết tật. Trong đó, chúng ta đã ban hành Luật Người khuyết tật và Việt Nam cũng đã phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, xây dựng các khung khổ pháp lý đảm bản quyền của người khuyết tật. Tuy nhiên, trong thực tế, khi triển khai các cơ chế, chính sách trợ giúp cho người khuyết tật thì chúng ta thấy rằng còn tồn tại nhiều rào cản đối với người khuyết tật, đặc biệt là học văn hóa, học nghề và tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp với đặc điểm thể chất và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động tại nơi cư trú.

PV: Một trong những quyền của người khuyết tật là quyền được tiếp cận việc làm. Vậy việc thực hiện quyền này cho khuyết tật đã được triển khai như thế nào?

Ông Tô Đức: Luật pháp đã quy định quyền có việc làm của người khuyết tật ở trong Luật người khuyết tật và mới đây nhất là chúng ta đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật. Những khuôn khổ pháp lý quy định nội dung này chúng ta đang từng bước hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn kinh tế xã hội của đất nước ta, giúp người khuyết tật có cơ hội tiếp cận toàn diện, đầy đủ về quyền có việc làm, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ cho người khuyết tật được học nghề, dạy nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động và chúng ta sẽ hỗ trợ cho người khuyết tật tiếp cận những công việc phù hợp với năng lực và hỗ trợ. Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ cho người khuyết tật tự tạo việc làm, tự tổ chức sản xuất, kinh doanh để họ có thể tự tạo ra thu nhập, ổn định cuộc sống và có cơ hội phát triển, vươn lên.

PV: Như ông vừa cho biết chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ cho người khuyết tật trong vấn đề tự tạo công ăn việc làm, vậy còn vấn đề phục hồi chức năng cho người khuyết tật thời gian tới sẽ được chúng ta quan tâm ra sao?

Ông Tô Đức: Chúng ta có hệ thống bệnh viện, mạng lưới y tế của ngành y tế và trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc ngành lao động, thương binh, xã hội trải đều trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên tôi cho rằng, để giúp cho người khuyết tật có được cơ hội phục hồi chức năng bền vững ở ngay tại cộng đồng, ngay tại nơi cư trú thì chúng ta phải làm rất nhiều việc. Chúng ta cần xây dựng những chương trình ở cấp độ quốc gia về phục hồi chức năng cho người khuyết tật, phát triển cơ chế chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật có cơ hội phục hồi chức năng, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này.

PV: Hưởng ứng chủ đề của Ngày quốc tế người khuyết tật năm nay, Việt Nam sẽ có những hoạt động thiết thực như thế nào, thưa ông?

Ông Tô Đức: Trước hết, chúng ta phải hoàn thiện lại các khuôn khổ pháp lý để đảm bảo quyền của người khuyết tật nói chung, trong đó có quyền có việc làm của người khuyết tật nói riêng. Đặc biệt, chúng ta tập trung vào sửa đổi các quy định về lao động là người khuyết tật, về cơ chế, nguồn lực để đảm bảo người khuyết tật có cơ hội vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm và từ nguồn vốn tín dụng của ngân hàng chính sách. Bên cạnh đó thúc đẩy các chương trình dạy nghề cho người khuyết tật./.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Viết bình luận

Tin liên quan

Những người khuyết tật vươn ra thế giới
Những người khuyết tật vươn ra thế giới

VOV.VN - Trong số 52 tân học viên được Học bổng Chính phủ Úc, có 3 học viên là người khuyết tật. Họ đã nỗ lực phi thường để giành học bổng.

Những người khuyết tật vươn ra thế giới

Những người khuyết tật vươn ra thế giới

VOV.VN - Trong số 52 tân học viên được Học bổng Chính phủ Úc, có 3 học viên là người khuyết tật. Họ đã nỗ lực phi thường để giành học bổng.

Người khuyết tật khó xin việc vì vẫn bị so sánh với người thường
Người khuyết tật khó xin việc vì vẫn bị so sánh với người thường

VOV.VN -Dạy nghề gắn liền với giải quyết việc làm giúp người khuyết tật có cuộc sống tốt hơn, khẳng định bản thân, tuy nhiên vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Người khuyết tật khó xin việc vì vẫn bị so sánh với người thường

Người khuyết tật khó xin việc vì vẫn bị so sánh với người thường

VOV.VN -Dạy nghề gắn liền với giải quyết việc làm giúp người khuyết tật có cuộc sống tốt hơn, khẳng định bản thân, tuy nhiên vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Việt Nam có 8 triệu người khuyết tật
Việt Nam có 8 triệu người khuyết tật

VOV.VN - Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về NKT, hiện nay, Việt Nam có khoảng 8 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số

Việt Nam có 8 triệu người khuyết tật

Việt Nam có 8 triệu người khuyết tật

VOV.VN - Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về NKT, hiện nay, Việt Nam có khoảng 8 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số