Chuyển đổi số quyết định sự tồn tại và phát triển của phát thanh thời kỳ mới

VOV.VN - Trong 2 ngày 24/5-25/5, tại Tuyên Quang đã diễn ra vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI.