Lời cảm ơn của VOV nhân ngày 21/6

Lời cảm ơn của VOV nhân ngày 21/6

VOV.VN -Sự động viên, thăm hỏi của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan TW và địa phương là sự cổ vũ, động viên to lớn với VOV.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x