Dấu ấn VOV

GM_PC_CATE_TOP_BANNER
GM_PC_CATE_TEXTLINK_1
Tiếng nói giải phóng
Tiếng nói giải phóng

VOV.VN - Mỗi bản tin, mỗi phóng sự từ chiến trường gửi ra là đánh đổi bằng tháng ngày chịu đựng gian khổ, thiếu đói, sốt rét rừng và cả mạng sống

GM_PC_CATE_TEXTLINK_2
GM_PC_CATE_TEXTLINK_3
Gặp chàng trai Mỹ mê VOV
Gặp chàng trai Mỹ mê VOV

VOV.VN -Paul Walker biết đến và gắn bó với chương trình tiếng Anh của Đài TNVN từ năm 2015. Anh mong ước được đến Đài TNVN thăm các BTV của chương trình.

GM_PC_CATE_MIDLLE_4
GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_CATE_RIGHT_1
GM_PC_CATE_RIGHT_2
GM_PC_CATE_RIGHT_3
GM_PC_CATE_RIGHT_4
GM_PC_CATE_RIGHT_5
GM_PC_CATE_RIGHT_6
GM_PC_CATE_RIGHT_7
GM_PC_CATE_BOTTOM
GM_PC_CATE_LEFT_FLOATING
GM_PC_CATE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_CATE_POPUP