VOV tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng 5 vị trí viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

Trụ sở Cơ quan thường trú VOV khu vực Đông Bắc.

VOV thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển dụng

- Biên tập viên, Biên dịch, Phát thanh viên tiếng Tày: 04 người.

- Kế toán viên: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Tiêu chuẩn chung

         a, Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

         b, Có đơn đăng ký dự tuyển;

         c, Có lý lịch rõ ràng;

         d, Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

         e, Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

         g, Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

         h, Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Tiêu chuẩn đối với Biên tập viên, Biên dịch, Phát thanh viên tiếng Tày

         a, Có trình độ đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Báo chí hoặc chuyên ngành xã hội và nhân văn; Có khả năng viết tin, bài;

         b, Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Tày (tiếng nói, chữ viết), có chất giọng tốt để thể hiện tác phẩm trên sóng;

         c, Tình nguyện làm việc lâu dài tại trụ sở Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc Đài Tiếng nói Việt Nam (có địa chỉ tại Khu C, Khu đô thị Hà Khánh B, Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh);        

         d, Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác. 

5. Tiêu chuẩn đối với Kế toán viên

         a, Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Tài chính hoặc Kế toán;

         b, Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

         c, Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

         d, Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác tài chính hoặc kế toán trong cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp nhà nước;

         e. Ưu tiên người đã từng giữ vị trí quản lý. 

6. Lệ phí dự tuyển

              Người đăng ký dự tuyển vào viên chức làm việc tại Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam phải nộp lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

              Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.

Lưu ý: Không trả lại lệ phí nếu không trúng tuyển.

7. Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

8. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

8.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Đăng tải thông tin tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Đài Tiếng nói Việt Nam, cụ thể: Ban Thời sự (VOV1), Báo Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VOV (VOV.VN);

- Niêm yết tại trụ sở làm việc của Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Từ 8h00 - 16h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 16/11/2019 đến hết ngày 14/12/2019.

Hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Danh sách người có đủ điều kiện xét tuyển sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

8.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng Hành chính-Tổng hợp, Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Địa chỉ: Khu C, khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, Hạ Long, Quảng Ninh.

Chi tiết liên hệ: Bà Trần Thị Hoài Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Điện thoại: 020.3812.883 hoặc 0912337951./.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục