VOV tuyển dụng viên chức cho Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cho Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng viên chức cho Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II

1.     Vị trí tuyển dụng: 

      - Chuyên viên: 1 người (Tổ chức hành chính)

      - Kế toán viên: 2 người (1 kế toán viên, 1 kế toán phụ trách)

     - Giảng viên: 2 người (1 giảng viên chuyên ngành truyền thông; 1 giảng viên chuyên ngành đồ họa và dựng phim)  

 2Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

* Tiêu chuẩn cụ thể đối với vị trí chuyên viên (tổ chức hành chính)

- Tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực hành chính, nhân sự, thư ký văn phòng.

* Tiêu chuẩn cụ thể đối với vị trí kế toán:

+ Vị trí kế toán viên:

Tốt nghiệp đại học trở lên: chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

+ Vị trí kế toán phụ trách:

Tốt nghiệp đại học trở lên; chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính ngân hàng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực kế toán.

* Tiêu chuẩn cụ thể đối với vị trí Giảng viên

+ Vị trí Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III), chuyên ngành truyền thông

-  Có bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Đại học Sư phạm trở lên chuyên ngành phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

-  Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên;

-  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên;

-  Ưu tiên người có kinh nghiệm làm nghề tại các công ty truyền thông, cơ quan báo chí; kinh nghiệm giảng dạy các môn học về truyền thông.

+ Vị trí Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) (chuyên ngành đồ họa và dựng phim)

-  Có bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Đại học Sư phạm trở lên chuyên ngành phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

-  Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên;

-  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên;

-  Ưu tiên người có kinh nghiệm làm nghề tại các công ty truyền thông, cơ quan báo chí hoặc doanh nghiệp ở vị trí tương đương; kinh nghiệm giảng dạy các môn học về đồ họa, dựng phim.

4. Lệ phí dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.

5. Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

6. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

6.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Sáng: 08h00 - 11h30;

- Chiều: 14h30 - 17h00;

Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 1/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Hội đồng tuyển dụng VOV thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời, đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

6.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II

- Địa chỉ: số 01 đường Đông Hưng Thuận 27, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết liên hệ: Bà Hà Thúy Đan, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điện thoại: 028.37150701 hoặc 0983322927./.

Tin liên quan

VOV tuyển dụng kế toán cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông
VOV tuyển dụng kế toán cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông.

VOV tuyển dụng kế toán cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV tuyển dụng kế toán cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông.

VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông
VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông.

VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông.

VOV tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc
VOV tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.

VOV tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

VOV tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.