Đề xuất quy định mới trong thi, xét thăng hạng phóng viên, biên tập viên

Dự thảo Thông tư mới của Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra những đề xuất mới về Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phóng viên, biên tập viên.

 Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình, âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành TT&TT.

Đối với chức danh Biên tập viên hạng I, Phóng viên hạng I, dự thảo bổ sung quy định "Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I" như sau:

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II  hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm (đủ 72 tháng). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng;

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II hoặc tương đương đã chủ trì biên tập ít nhất 04 tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ hoặc tương đương trở lên; hoặc chủ trì ít nhất 02 đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên mà đơn vị sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Đối với chức danh Biên tập viên hạng II, Phóng viên hạng II, dự thảo bổ sung "Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II" như sau:

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng;

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III hoặc tương đương đã chủ trì biên tập ít nhất 02 tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên; hoặc tham gia viết chuyên đề trong ít nhất 02 đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành từ cấp cơ sở trở lên mà đơn vị sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Đề xuất mới về Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phóng viên, biên tập viên

Đối với Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, dự thảo đề xuất: Biên tập viên hạng I và II đều có yêu cầu chung là: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành biên tập viên hoặc có chứng chỉ hành nghề biên tập viên (đối với biên tập viên lĩnh vực xuất bản). Theo quy định hiện nay thì cần có Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh biên tập viên hạng I và hạng II riêng biệt.

Tương tự, đối với phóng viên, dự thảo đề xuất: Phóng viên hạng I và II đều có yêu cầu chung là: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phóng viên.

Theo quy định hiện nay thì cần có Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phóng viên hạng I và hạng II riêng biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất thi hoặc xét thăng hạng biên tập viên, phóng viên, quay phim
Đề xuất thi hoặc xét thăng hạng biên tập viên, phóng viên, quay phim

Bộ TT&TT đang dự thảo TT về tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành thông tin truyền thông.

Đề xuất thi hoặc xét thăng hạng biên tập viên, phóng viên, quay phim

Đề xuất thi hoặc xét thăng hạng biên tập viên, phóng viên, quay phim

Bộ TT&TT đang dự thảo TT về tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành thông tin truyền thông.

Xếp lương phóng viên, biên tập viên theo 3 hạng
Xếp lương phóng viên, biên tập viên theo 3 hạng

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức BTV, PV.

Xếp lương phóng viên, biên tập viên theo 3 hạng

Xếp lương phóng viên, biên tập viên theo 3 hạng

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức BTV, PV.

Đài TNVN tuyển dụng phóng viên, biên tập viên
Đài TNVN tuyển dụng phóng viên, biên tập viên

Tuyển dụng 6 phóng viên, biên tập viên cho Hệ Phát thanh có hình và Hệ phát thanh đối ngoại.

Đài TNVN tuyển dụng phóng viên, biên tập viên

Đài TNVN tuyển dụng phóng viên, biên tập viên

Tuyển dụng 6 phóng viên, biên tập viên cho Hệ Phát thanh có hình và Hệ phát thanh đối ngoại.