Đêm 1/10, bão Higos đi vào vùng biển phía Đông Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Higos di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm.

Hồi 19 giờ ngày 1/10, vị trí tâm bão Higos ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Higos di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Như vậy, đêm nay (1/10) bão Higos sẽ đi vào vùng biển phía Đông Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 2/10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão Higos di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 3/10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảmg 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão Higos di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 4/10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 14. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảmg 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Đông Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh./.

Viết bình luận