Điều chỉnh dịch Covid-19 vào nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nào?

VOV.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất điều chỉnh dịch COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B. Vậy bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm có các bệnh nào?