Tăng lương: Lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng vào 2019

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng mỗi tháng

Lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng từ 1/7/2019).
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin khác

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close