Điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

VOV.VN -Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Nghị định này quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; hồ sơ và thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Trong đó, Nghị định quy định điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong 2 lĩnh vực: quan trắc tại hiện trường và phân tích môi trường.

Cụ thể, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ 3 điều kiện: Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường. Cụ thể, người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên. Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận.

Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường; trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.

Thứ ba là có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường. Cụ thể, phải có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của nhà sản xuất;..

Nghị định cũng quy định tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường phải đáp ứng 3 điều kiện, trong đó về điều kiện nhân lực thực hiện hoạt động phân tích môi trường, người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên; người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ đại học, 3 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, 2 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường.

Nghị định có hiệu lực từ 15/2/2015./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hơn 3 tỉ đồng tài trợ cho các sáng kiến cải thiện vệ sinh môi trường
Hơn 3 tỉ đồng tài trợ cho các sáng kiến cải thiện vệ sinh môi trường

VOV.VN - Đây là tài trợ của quỹ Unilever Việt Nam cho 15 dự án cải thiện sức khỏe và vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn

Hơn 3 tỉ đồng tài trợ cho các sáng kiến cải thiện vệ sinh môi trường

Hơn 3 tỉ đồng tài trợ cho các sáng kiến cải thiện vệ sinh môi trường

VOV.VN - Đây là tài trợ của quỹ Unilever Việt Nam cho 15 dự án cải thiện sức khỏe và vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn

450 triệu USD cho cải thiện vệ sinh môi trường TP HCM
450 triệu USD cho cải thiện vệ sinh môi trường TP HCM

VOV.VN -Số tiền này được WB cho Việt Nam vay thực hiện dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Giai đoạn 2. 

450 triệu USD cho cải thiện vệ sinh môi trường TP HCM

450 triệu USD cho cải thiện vệ sinh môi trường TP HCM

VOV.VN -Số tiền này được WB cho Việt Nam vay thực hiện dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Giai đoạn 2. 

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường
10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang vừa ký Quyết định về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành năm 2014.

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang vừa ký Quyết định về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành năm 2014.

Thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
Thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

VOV.VN -100% đại biểu trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường vào chiều 23/12.

Thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

VOV.VN -100% đại biểu trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường vào chiều 23/12.

Năm 2015, tăng cường thanh tra về đất đai, môi trường và khoáng sản
Năm 2015, tăng cường thanh tra về đất đai, môi trường và khoáng sản

VOV.VN - Công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện những vi phạm để xử lý cũng  như  điều chỉnh các văn bản pháp luật đã ban hành.

Năm 2015, tăng cường thanh tra về đất đai, môi trường và khoáng sản

Năm 2015, tăng cường thanh tra về đất đai, môi trường và khoáng sản

VOV.VN - Công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện những vi phạm để xử lý cũng  như  điều chỉnh các văn bản pháp luật đã ban hành.