Dịp lễ, Tết năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?
VOV.VN - Trong năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là NLĐ) sẽ có tổng số 19 ngày nghỉ lễ, Tết.