Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng lớn mạnh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng...

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm vừa gửi thư chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn, cùng toàn thể cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên trong cả nước.

Ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh: 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, đoàn kết tập hợp tuổi trẻ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với Đảng và lý tưởng chủ nghĩa xã hội; xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào về truyền thống vẻ vang 80 năm qua của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Đảm tin tưởng, các cấp bộ đoàn, cùng toàn thể đoàn viên, thanh thiếu niên trong cả nước luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tổ chức tốt Năm Thanh niên 2011, tiếp tục góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên