Đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

VOV.VN -Đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong năm trọng điểm của kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL).

Thông báo kết luận nêu rõ, đổi mới cơ chế hoạt động các ĐVSNCL là một trong năm trọng điểm của kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã được nêu tại Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết của Quốc hội kỳ họp thứ 2 khóa XIV, vì vậy cần phải được các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương quán triệt và thực hiện có hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát nhân sự Ban chỉ đạo và tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo, đề xuất, sửa đổi, bổ sung để kiện toàn nhân sự và hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ thư ký, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/01/2017.

Đồng thời đề xuất việc tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo để thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban chỉ đạo và chuẩn bị xây dựng dự thảo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới cơ chế hoạt động các ĐVSNCL.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn theo cùng nguyên tắc và trình tự về việc điều chỉnh giá dịch vụ, khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh khung học phí đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo lộ trình quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, báo cáo Chính phủ.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đối chiếu hệ thống văn bản chính sách, quy định về cơ chế tự chủ các ĐVSNCL và pháp luật hiện hành liên quan (Luật Viên chức, Luật Đất đai, Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước…), xác định những điểm còn chưa phù hợp, thống nhất, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục (bao gồm cả việc xây dựng một luật về ĐVSNCL), báo cáo Ban chỉ đạo trong phiên họp lần thứ nhất năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định đơn vị để giao nhiệm vụ làm đầu mối tham mưu, tổng hợp về sắp xếp lại các ĐVSNCL; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào việc xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, hoàn thành trong quý I/2017.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, phân loại và đề xuất định hướng sắp xếp lại các ĐVSNCL thuộc quyền quản lý (đơn vị thực hiện hạch toán như doanh nghiệp, đơn vị cổ phần hóa, đơn vị nhà nước tiếp tục hỗ trợ, đơn vị phải giải thể, sáp nhập…); nghiên cứu định hướng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện cải cách hành chính các ĐVSNCL; báo cáo kết quả về Bộ Tài chính trong tháng 01/2017 để tổng hợp, chuẩn bị cho phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới thi tuyển công chức: Làm gì để chọn được đúng người giỏi?
Đổi mới thi tuyển công chức: Làm gì để chọn được đúng người giỏi?

VOV.VN - Công khai tiêu chí, minh bạch tiêu chuẩn để tăng sức cạnh tranh là yếu tố quan trọng để chọn được công chức giỏi vào bộ máy của Nhà nước.

Đổi mới thi tuyển công chức: Làm gì để chọn được đúng người giỏi?

Đổi mới thi tuyển công chức: Làm gì để chọn được đúng người giỏi?

VOV.VN - Công khai tiêu chí, minh bạch tiêu chuẩn để tăng sức cạnh tranh là yếu tố quan trọng để chọn được công chức giỏi vào bộ máy của Nhà nước.

Thủ tướng:Bình Phước phải đổi mới trên nền tảng nông nghiệp thông minh
Thủ tướng:Bình Phước phải đổi mới trên nền tảng nông nghiệp thông minh

VOV.VN -Dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh đẩy mạnh đổi mới dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh

Thủ tướng:Bình Phước phải đổi mới trên nền tảng nông nghiệp thông minh

Thủ tướng:Bình Phước phải đổi mới trên nền tảng nông nghiệp thông minh

VOV.VN -Dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh đẩy mạnh đổi mới dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh

Hào khí dân tộc 70 năm trước nhịp bước cùng mùa xuân đổi mới hôm nay
Hào khí dân tộc 70 năm trước nhịp bước cùng mùa xuân đổi mới hôm nay

VOV.VN -Tựa lưng vào quá khứ, nhìn xa và cao về phía trước thấy hào khí dân tộc 70 năm trước cùng nhịp bước, nâng bước đất nước ta xuân nay, nhiều xuân sau.

Hào khí dân tộc 70 năm trước nhịp bước cùng mùa xuân đổi mới hôm nay

Hào khí dân tộc 70 năm trước nhịp bước cùng mùa xuân đổi mới hôm nay

VOV.VN -Tựa lưng vào quá khứ, nhìn xa và cao về phía trước thấy hào khí dân tộc 70 năm trước cùng nhịp bước, nâng bước đất nước ta xuân nay, nhiều xuân sau.