Đóng điện đường dây 500kV Thường Tín- Quảng Ninh

Ngày 31/12, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia – NPT (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam -EVN) đã đóng điện thành công đường dây 500kV Thường Tín - Quảng Ninh và Trạm 500kV Quảng Ninh, mở rộng trạm biến áp 500kV Thường Tín.

Công trình đường dây 500kV Thường Tín- Quảng Ninh và Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh, mở rộng trạm biến áp 500kV Thường Tín nằm trong Quy hoạch phát triển Điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét đến 2020 (Tổng sơ đồ V) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng (thời điểm tháng 9-2004 với tỷ giá 1USD= 15.800VNĐ).

Đường dây 500kV Thường Tín- Quảng Ninh có chiều dài 151,6km đi qua 5 tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nội (Hà Tây cũ); Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh được xây dựng trên địa phận huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh và phần mở rộng diện tích tại Trạm 500 kV Thường Tín thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội.

Công trình được hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ truyền tải đện năng của các nhà máy nhiệt điện khu vực Quảng Ninh vào hệ thống đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải miền Bắc, đồng thời, tạo mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống, tăng cường an toàn vận hành và ổn định cho hệ thống điện…
Trước đó, để phục vụ đón điện của các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh và Cẩm Phả, NPT đã đóng điện ngăn lộ 220kV tại trạm 500kV Quảng Ninh và đường dây 220kV từ trạm biến áp 500kV Quảng Ninh đo Hoành Bồ và từ trạm biến áp 500kV Quảng Ninh về nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh; đóng điện toàn bộ trạm và đường dây cấp điện áp 220kV từ Quảng Ninh đi Cẩm Phả…./.

Thanh Mai

Viết bình luận