Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với người sử dụng lao động

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP, người sử dụng lao động chỉ còn đóng 0.5% (hiện hành là 1.0%) trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng cũng là 0,5%; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/1/2020.

Nghị định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tuyển dụng lao động bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nội
Tuyển dụng lao động bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nội

VOV.VN -Tại phiên giao dịch ngày 6/10, dự kiến sẽ có khoảng 25 – 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động bảo hiểm thất nghiệp với trên 300 chỉ tiêu.

Tuyển dụng lao động bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nội

Tuyển dụng lao động bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nội

VOV.VN -Tại phiên giao dịch ngày 6/10, dự kiến sẽ có khoảng 25 – 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động bảo hiểm thất nghiệp với trên 300 chỉ tiêu.

Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội sẽ được tính lại cho doanh nghiệp?
Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội sẽ được tính lại cho doanh nghiệp?

VOV.VN - Nếu quy định tiền lương đóng BHXH theo Luật mới gây khó khăn cho doanh nghiệp, cần xem xét giảm những khoản phù hợp hoặc giãn lộ trình sau năm 2018.

Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội sẽ được tính lại cho doanh nghiệp?

Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội sẽ được tính lại cho doanh nghiệp?

VOV.VN - Nếu quy định tiền lương đóng BHXH theo Luật mới gây khó khăn cho doanh nghiệp, cần xem xét giảm những khoản phù hợp hoặc giãn lộ trình sau năm 2018.

Hơn 6.800 tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp
Hơn 6.800 tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Việt Nam đặt mục tiêu đến 2020, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Hơn 6.800 tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

Hơn 6.800 tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Việt Nam đặt mục tiêu đến 2020, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Đóng bảo hiểm tại hai công ty có được hưởng chế độ thai sản?
Đóng bảo hiểm tại hai công ty có được hưởng chế độ thai sản?

VOV.VN -Tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm là 10 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh con, như vậy bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.  

Đóng bảo hiểm tại hai công ty có được hưởng chế độ thai sản?

Đóng bảo hiểm tại hai công ty có được hưởng chế độ thai sản?

VOV.VN -Tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm là 10 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh con, như vậy bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.