100% số xã trên cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở

VOV.VN - Kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở của các địa phương trên cả nước được củng cố và từng bước nâng cao chất lượng. 100% số huyện và 100% số xã trên cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến hết năm 2020, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi của cả nước đạt 97,85%. Trong số đó, tỷ lệ biết chữ của người dân tộc thiểu số đạt 93,7%, tỷ lệ biết chữ của người dân ở 14 tỉnh điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt 93,79%.

truong-dat-chuan.jpg

Kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở của các địa phương trên cả nước được củng cố và từng bước nâng cao chất lượng. 100% số huyện và 100% số xã trên cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bộ GD-ĐT cho biết, việc duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các địa phương trên cả nước đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường học, đặc biệt là các trường học ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.../.

Viết bình luận

Tin liên quan

Trường đại học đầu tiên đạt chuẩn kiểm định giáo dục
Trường đại học đầu tiên đạt chuẩn kiểm định giáo dục

VOV.VN -Trường Đại học Công nghệ TP HCM cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí mới

Trường đại học đầu tiên đạt chuẩn kiểm định giáo dục

Trường đại học đầu tiên đạt chuẩn kiểm định giáo dục

VOV.VN -Trường Đại học Công nghệ TP HCM cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí mới

Chuẩn giả trong giáo dục: Giáo viên đạt chuẩn, thực tế không chuẩn?
Chuẩn giả trong giáo dục: Giáo viên đạt chuẩn, thực tế không chuẩn?

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận rằng một số địa phương vì muốn được công nhận nông thôn mới nên đã xin “nợ” chuẩn.

Chuẩn giả trong giáo dục: Giáo viên đạt chuẩn, thực tế không chuẩn?

Chuẩn giả trong giáo dục: Giáo viên đạt chuẩn, thực tế không chuẩn?

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận rằng một số địa phương vì muốn được công nhận nông thôn mới nên đã xin “nợ” chuẩn.

Năm 2015, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
Năm 2015, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi