Tin liên quan

Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước
Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước

(VOV) - Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm nay tương đối khó, kiến thức rộng và tương đối dài.

Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước

Thí sinh than đề môn Toán khó hơn năm trước

(VOV) - Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm nay tương đối khó, kiến thức rộng và tương đối dài.

32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán
32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán

(VOV) -Bên cạnh đó, có 1 thí sinh bị cảnh cáo trong buổi thi môn Toán sáng nay...

32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán

32 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán

(VOV) -Bên cạnh đó, có 1 thí sinh bị cảnh cáo trong buổi thi môn Toán sáng nay...