Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc Đề án 30

Việc triển khai thực hiện rà soát nhóm thủ tục hành chính ưu tiên sẽ được hoàn thành trước 30/10/2009 và hoàn tất công tác rà soát nhóm thủ tục hành chính còn lại sẽ kết thúc trước 28/2/2010.

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cán bộ thuộc các Vụ, Phòng, Ban có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Buổi làm việc nhằm kiểm tra, rà soát những thủ tục hành chính đang gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng hoàn chỉnh kế hoạch về quá trình rà soát thủ tục hành chính, với yêu cầu đơn giản hóa, kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Việc triển khai thực hiện rà soát nhóm thủ tục hành chính ưu tiên sẽ được hoàn thành trước 30/10/2009 và hoàn tất công tác rà soát nhóm thủ tục hành chính còn lại sẽ kết thúc trước 28/2/2010.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác chuyên trách về cải cách hành chính của Chính phủ nghe báo cáo và kiểm tra công tác rà soát một số thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc nhóm thủ tục hành chính ưu tiên. Các chuyên viên tổ công tác chuyên trách của Chính phủ giải thích, hướng dẫn và đề ra những biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, khúc mắc trong hoạt động rà soát thủ tục hành chính tại Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

TTXVN
Video đang được xem nhiều
Hà Nội mưa trắng trời, nhiều phố thành sông
VOV.VN -Mưa lớn, một số tuyến phố ở Hà Nội bỗng chốc hóa thành sông
VOV_AllPage