Chính thức công bố 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục mới

VOV.VN -Chương trình của 27 môn học, hoạt động giáo dục mới đã được thực nghiệm những điểm mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục.

Viết bình luận

Tin liên quan

Chính thức công bố chương trình môn Ngữ văn mới

VOV.VN - Ngữ văn là môn học bắt buộc được học từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học có tên là Tiếng Việt; ở cấp THCS và cấp THPT có tên là Ngữ văn.

Bộ GD công bố chi tiết các môn học chương trình giáo dục phổ thông mới

VOV.VN - Ở cấp Tiểu học xuất hiện môn học mới là Tin học và Công nghệ; Tin học là môn bắt buộc ở cấp THCS. Hoạt động trải nghiệm là chương trình bắt buộc...

Những thay đổi của môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông mới

VOV.VN - Môn Toán mới sẽ theo hướng ai cũng học được. Chương trình môn Toán khuyến khích vận dụng kết hợp nhiều phương pháp đánh giá. 

Tin cùng chuyên mục