Dự thảo quy định thành lập trường cao đẳng

Trường cao đẳng được thành lập phải phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có vốn điều lệ hợp pháp không dưới 100 tỉ đồng.

Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo điều lệ trường Cao đẳng. Theo đó, điều kiện để thành lập một trường cao đẳng mới là phải có vốn điều lệ hợp pháp không dưới 100 tỉ đồng.

Dự thảo quy định dự án thành lập trường phải phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới các trường Đại học cao đẳng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản về việc thành lập trường của UBND cấp tỉnh - nơi đặt trụ sở chính của trường.

Về tài chính, phải có vốn điều lệ hợp pháp dùng để xây dựng trường, không ít hơn 100 tỉ đồng đối với xây dựng trường mới, không ít hơn 50 tỉ đồng đối với trường trên cơ sở nâng cấp từ các cơ sở giáo dục khác, không kể giá trị đất đai.

Những trường cao đẳng nào không chuẩn bị đủ các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo sau 3 năm kể từ ngày quyết định thành lập có hiệu lực sẽ bị giải thể.../.

Viết bình luận