Hà Nội: Hạn chế tuyển sinh trái tuyến

Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội cho biết, việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2010 - 2011 sẽ tổ chức công khai và hạn chế học sinh trái tuyến.

Ðối với tuyển sinh vào lớp 1, phương thức tuyển sinh theo tuyến căn cứ vào địa bàn cư trú của học sinh (đối với các trường công lập), các trường ngoài công lập không quy định địa bàn tuyển sinh.

Ðộ tuổi tuyển sinh trẻ 6 tuổi (sinh năm 2004). Riêng trẻ em bị tàn tật, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ bảy đến 9 tuổi. Thời gian tuyển sinh với học sinh đúng tuyến từ ngày 1 – 15/7 (trái tuyến từ  ngày 16- 24/7).

Ðối với tuyển sinh vào lớp 6, phương thức tuyển sinh xét tuyển, theo tuyến. Học sinh đúng tuyến tuyển sinh từ ngày 1-15/7 (trái tuyến từ ngày 16-24/7).

Ðáng chú ý, để bảo đảm phổ cập giáo dục, sau ngày 15/7 nếu còn học sinh đúng tuyến các trường vẫn có trách nhiệm tiếp nhận. Riêng  trường ngoài công lập không quy định địa bàn tuyển sinh./.