Hà Nội xử lý vi phạm tại 8B Lê Trực, chuyển cảnh sát điều tra sai phạm

VOV.VN -Hà Nội tiếp tục xử lý dứt điểm phá dỡ tầng 18 và 17 của công trình vi phạm; cung cấp hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT  xem xét, tiến hành điều tra sai phạm

UBND thành phố Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng tại dự án đầu tư xây dựng 8B Lê Trực, đến ngày 30/8/2018.

Theo đó, sau khi có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của thành phố và các văn bản hướng dẫn đôn đốc của Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình, chủ đầu tư là công Công ty cổ phần may Lê Trực đã tự phá dỡ phần vi phạm rất chậm buộc phải cưỡng chế.

Công trình 8B Lê Trực.

Trong giai đoạn 1 đến ngày 27/10/2016, Công ty Cổ phần Hạ tầng Phương Bắc (nhà thầu phá dỡ) đã hoàn thành phá dỡ giai đoạn l gồm tầng 19 + tum thang, vận chuyển, di dời toàn bộ các cấu kiện sau phá dỡ đảm bảo an toàn.

Trong giai đoạn 2 phá dỡ tầng 17-18, do Chủ đầu tư Dự án không tự nhận phá dỡ giai đoạn 2, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn UBND quận Ba Đình tô chức lựa chọn, chỉ định đơn vị tư vấn lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực theo quy định; hiện đã lựa chọn được đơn vị tư vẫn lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 là Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (là đơn vị tư vấn thiết kế tòa nhà).

Về ý  thức chấp hành của Chủ đầu tư đối với việc thực hiện phá đỡ giai đoạn 2, theo UBND thành phố Hà Nội

Ngày 27/7/2018 Công ty cổ phần May Lê Trực có Văn bản gửi UBND Thành phố kiến nghị được tự nguyện phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà và đề nghị Thành phố không chuyển Cơ quan Công an điều tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây đựng theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo kết luận số 697/TB-UBND ngày 10/7/2018.

Ngày 23/8/2018 Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố đánh giá Chủ đầu tư chưa tự nguyện tổ chức thực hiện phả dỡ giai đoạn 2 mà chỉ cam kết chịu trách nhiệm tạm ứng chỉ phí thiết kế, chỉ phí phá dỡ... đề nghị UBND Thành phố, Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình chỉ định đơn vị tư vẫn thiết kế, đơn vị thi công phá dỡ giai đoạn 2 và đề xuất UBND quận Ba Đình ký hợp đồng và triển khai công tác phá dỡ giai đoạn 2...

Để đẩy nhanh tiến độ phá dỡ giai đoạn 2 phần vi phạm còn lại của công trình; ngày 5/5/2018, UBND Thành phố đã tổ chức cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND Thành phố và mời Đại diện Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng IBST; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: liên quan, Chủ tịch UBND quận Ba Đình và Giám đốc Công ty Cô phần May Lê Trực.

Sau khi xem xét báo cáo đề xuất của UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, UBND Thành phố đã có Thông báo Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về phương án phá dỡ giai đoạn 2 và chỉ đạo UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng xử lý vi phạm theo nguyên tắc “sai đến đâu, xử lý đến đó”; trường hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng từ phần móng thì xử lý toàn bộ công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực quận Ba Đình.

Ngày 18/5/2018, Sở Xây đựng có báo cáo việc phá dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực quận Ba Đình giai đoạn 2. Tại báo cáo đã nêu rõ các nội dung vi phạm về chiều cao các tầng, diện tích sàn các tầng, khoảng giật cấp công trình cụ thể (có bản chụp kèm theo) và đề xuất xử lý toàn bộ phần vi phạm trật tự xây dựng tại dự án trên.

Để khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/7/2018, UBND Thành phố tiếp tục tổ chức cuộc họp tập thể UBND Thành phố để xem xét, tổng hợp các vi phạm trật tự xây dựng, tìm mối liên hệ của Chủ đầu tư tại 3 dự án xây dựng công trình tại 8B Lê Trực quận Ba Đình, 102 Trường Chinh quận Đống Đa và 302 Cầu Giấy quận Cầu Giấy (3 dự án có đăng ký kinh doanh khác nhau nhưng đều có người đại diện theo pháp luật là ông Trần Đức Minh - Chủ tịch Hội đông quản trị) để xử lý theo quy định.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp UBND Thành phố đã có Thông báo số 697/TB-UBND ngày 10/7/2018 chỉ đạo một số nội dung cụ thể sau:

Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm tại các dự án 8B Lê Trực quận Ba Đình, 102 Trường Chỉnh quận Đống Đa và 302 Cầu Giấy quận Cầu Giấy cho Công an Thành phố để chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét, tiến hành điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định;

UBND quận Ba Đình khẩn trương triển khai cưỡng chế Giai đoạn 2 công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực: phá dỡ tầng 18 và 17 của công trình vi phạm;

Cục Thuế Hà Nội tiến hành thanh tra việc tuân thủ pháp luật về thuế của Chủ đầu tư tại các Dự án có liên quan;

Yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố khẩn trương lập hồ sơ tổng hợp các vi phạm của Chủ đầu tư về quy định phòng cháy và chữa cháy chuyển Công an Thành phố.

Vị phạm trật tự xây dựng tại số 8B phố Lê Trực là vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật về xây dựng nghiêm trọng; việc xử lý vi phạm đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-VPCP ngày 02/11/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, trong thời gian tới UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND quận Ba Đình, các Sở ngành liên quan xử lý dứt điểm phá dỡ tầng 18 và 17 (giai đoạn 2) của công trình vi phạm tại Dự án; phối hợp cung cấp hồ sơ chuyên Cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, tiến hành điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Dự án số 8B Lê Trực phường Điện Biên, quận Ba Đình và các sai phạm khác của chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

Viết bình luận

Tin liên quan

 Hà Nội không để vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực thành tiền lệ xấu
Hà Nội không để vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực thành tiền lệ xấu

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phá dỡ phần sai phạm của công trình 8B Lê Trực theo phê duyệt.

 Hà Nội không để vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực thành tiền lệ xấu

Hà Nội không để vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực thành tiền lệ xấu

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phá dỡ phần sai phạm của công trình 8B Lê Trực theo phê duyệt.

Phá dỡ phần sai phạm tại 8B Lê Trực sao mãi kéo dài?
Phá dỡ phần sai phạm tại 8B Lê Trực sao mãi kéo dài?

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, trước ngày 30/9/2016, Hà Nội sẽ hoàn thành phương án phá dỡ giai đoạn 2 trình thẩm định.

Phá dỡ phần sai phạm tại 8B Lê Trực sao mãi kéo dài?

Phá dỡ phần sai phạm tại 8B Lê Trực sao mãi kéo dài?

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, trước ngày 30/9/2016, Hà Nội sẽ hoàn thành phương án phá dỡ giai đoạn 2 trình thẩm định.

Tin cùng chuyên mục