Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước

(VOV) - Thông tư của Bộ GD-ĐT không được cố tình phát tán thư, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi truỵ, chống phá Nhà nước

Bộ Giáo dục- Đào tạo vừa có Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thông tư áp dụng đối với các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng hệ thống thư điện tử, các hành vi bị nghiêm cấm và theo quy định của pháp luật, quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục và các quy định có liên quan khác của Nhà nước. Không gửi các loại văn bản, tài liệu bí mật qua hệ thống thư điện tử. Không phát tán thư rác, thư mà người nhận không mong muốn nhận.

Không được cố tình phát tán thư, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi truỵ, chống phá Nhà nước, kích động bạo lực và chiến tranh, gây chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo và các đơn thư khiếu nại, khiếu tố, bôi xấu nhà trường, gây chia rẽ nội bộ.

Khi phát hiện có hiện tượng gây rối, làm mất an ninh, an toàn thông tin trên mạng, cần thông báo ngay cho người có trách nhiệm biết để xử lý./.