Năm 2015, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Giai đoạn 2003 - 2008, cả nước có 46 trên tổng số 63 tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày đạt 36%; 88% số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi trung học cơ sở được nhập học; trên 9.000 trung tâm học tập cộng đồng được thành lập ở 10.732 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 83,9%.

Từ nay đến năm 2015, cả nước phấn đấu có khoảng 50 - 60% số học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; tất cả các tỉnh thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ số học sinh diện chính sách, vùng khó khăn ở cấp tiểu học và trung học cơ sở./.

Viết bình luận