Nhiều trường Dân tộc bán trú hoàn tất lựa chọn SGK

Nhiều trường Dân tộc bán trú hoàn tất lựa chọn SGK

VOV.VN - Việc triển khai SGK mới cũng không tránh khỏi những vấn đề nảy sinh, đặc biệt ở các địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Giáo dục

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close