Se ban hanh chuan quoc gia doi voi co so giao duc Dai hoc

Sẽ ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học

VOV.VN- Đây là cơ sở quan trọng để các trường phấn đấu hướng đến hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục ĐH.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy định Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục ĐH để xin ý kiến đóng góp trước khi ban hành chính thức. Đây sẽ là căn cứ để các cơ sở giáo dục ĐH phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn quốc gia theo yêu cầu của Luật Giáo dục ĐH.

Yêu cầu xây dựng Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục ĐH là một trong những nhiệm vụ và nội dung quản lý Nhà nước về giáo dục ĐH đã được quy định cụ thể trong Luật Giáo dục ĐH. Cụ thể: Khoản 3 Điều 52 về Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quy định: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục ĐH.

se ban hanh chuan quoc gia doi voi co so giao duc dai hoc hinh 1

Khoản 4 Điều 68 về Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục ĐH bao gồm: Quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục ĐH, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục ĐH, chuẩn đối với chương trình đào tạo các trình độ giáo dục ĐH và yêu cầu tối thiểu để chương trình đào tạo được thực hiện, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Đối với giáo dục ĐH, hệ thống các chuẩn/quy định đã được xây dựng ban hành bao gồm: Quy định điều kiện thành lập trường; Quy định điều kiện mở ngành; Điều lệ trường đại học; Quy chế/quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo; Chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học; chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo...

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang triển khai xây dựng Khung trình độ quốc gia, quy định về yêu cầu về năng lực của người học đối với mỗi trình độ của giáo dục ĐH, khối lượng kiến thức tối thiểu của mỗi trình độ để làm cơ sở các trường phát triển chương trình đào tạo. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ phải xây dựng chuẩn đối với chương trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục ĐH.

Như vậy, hệ thống chuẩn đối với giáo dục ĐH đã được xác định tương đối cụ thể trong Luật Giáo dục ĐH và Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục ĐH là một cấu phần của Hệ thống giúp các cơ sở đào tạo xây dựng những mục tiêu phấn đấu hướng đến hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục ĐH.

Các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số của Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục ĐH được nghiên cứu xây dựng theo hướng xem xét đến kết quả hoạt động và các điều kiện đảm bảo chất lượng của một cơ sở giáo dục ĐH để làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục đại học phải phấn đấu và duy trì để được hưởng các quyền lợi đi kèm theo đúng yêu cầu của Luật Giáo dục ĐH.

Theo Bộ GD-ĐT cho biết, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục ĐH chỉ áp dụng đối với các ĐH, học viện, trường ĐH nhưng không áp dụng đối với các trường cao đẳng do từ 1/7/2015, khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, các trường cao đẳng không còn là cơ sở giáo dục ĐH mà chuyển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Luật Giáo dục nghề nghiệp không có quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp./.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2
GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close