Sinh viên sẽ được hỗ trợ kinh phí khi nghiên cứu khoa học?

VOV.VN - Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học sẽ được hỗ trợ kinh phí, ưu tiên khi xét học bổng, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng...

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. 

Theo dự thảo thông tư, trách nhiệm của sinh viên khi tham gia nghiên cứu đề tài khoa học là nghiên cứu theo kế hoạch, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, các hoạt động khoa học và công nghệ khác trong các cơ sở giáo dục đại học; Chịu trách nhiệm thực hiện chính một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong một năm học và tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Dự thảo thông tư cũng quy định những quyền lợi của sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học như đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của trường đại học để thực hiện nghiên cứu khoa học.

Sinh viên nghiên cứu khoa học cũng sẽ được nhận hỗ trợ kinh phí theo mức hỗ trợ quy định của cơ cở giáo dục đại học; Được xét công bố kết quả nghiên cứu trên các kỷ yếu, tạp chí, thông báo khoa học của các cơ sở giáo dục đại học và các phương tiện thông tin khác theo quy định; Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và công bố khoa học theo quy định hiện hành.

Những sinh viên nghiên cứu khoa học cũng sẽ được ưu tiên xét cấp học bổng; xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu đạt thành tích nghiên cứu khoa học; Được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện theo quy định của các cơ sở giáo dục đại học./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Học sinh nghĩ gì về câu chuyện nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông?
Học sinh nghĩ gì về câu chuyện nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông?

VOV.VN - Tên những đề tài nghiên cứu khoa học từ cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia học sinh trung học vừa qua dấy lên trong dư luận nghi ngờ về tính trung thực. Còn học sinh, các em nghĩ sao về việc nghiên cứu khoa học ở bậc học phổ thông?

Học sinh nghĩ gì về câu chuyện nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông?

Học sinh nghĩ gì về câu chuyện nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông?

VOV.VN - Tên những đề tài nghiên cứu khoa học từ cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia học sinh trung học vừa qua dấy lên trong dư luận nghi ngờ về tính trung thực. Còn học sinh, các em nghĩ sao về việc nghiên cứu khoa học ở bậc học phổ thông?

Ủng hộ doanh nghiệp có các viện nghiên cứu khoa học công nghệ
Ủng hộ doanh nghiệp có các viện nghiên cứu khoa học công nghệ

VOV.VN - Bộ Khoa học và Công nghệ cần xác định lại hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ủng hộ doanh nghiệp có các viện nghiên cứu khoa học công nghệ

Ủng hộ doanh nghiệp có các viện nghiên cứu khoa học công nghệ

VOV.VN - Bộ Khoa học và Công nghệ cần xác định lại hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nghiên cứu khoa học trong trường đại học góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
Nghiên cứu khoa học trong trường đại học góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Nhiều trường đại học xác định nghiên cứu khoa học là không thể thiếu trong quá trình đào tạo. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã hình thành các nhóm nghiên cứu trọng điểm, sẵn sàng đầu tư và có cơ chế, chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút nhân tài.

Nghiên cứu khoa học trong trường đại học góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Nghiên cứu khoa học trong trường đại học góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Nhiều trường đại học xác định nghiên cứu khoa học là không thể thiếu trong quá trình đào tạo. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã hình thành các nhóm nghiên cứu trọng điểm, sẵn sàng đầu tư và có cơ chế, chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút nhân tài.