Số giờ đứng lớp tối thiểu của giảng viên đại học là lãnh đạo, quản lý
VOV.VN - Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ 11/9/2020 đã quy định chi tiết giờ giảng dạy tối thiểu của giảng viên là lãnh đạo, quản lý.