Thành lập trường Đại học quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam

Việc vận động cho việc thành lập Đại học quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, dự kiến hoàn thành năm 2010

Ngày 29/10, Tập đoàn Fideco và Tổ hợp giáo dục Stellar Management (Mỹ) ra mắt Trung tâm Giáo dục, Đào tạo và Hội nghị quốc tế FideS. Đây là tổ chức được thành lập để đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam qua việc đào tạo và nâng cao trình độ lãnh đạo và quản lý của các doanh nghiệp.

Ngay sau khi ra mắt, FideS cũng tổ chức Hội thảo bàn về thực trạng giáo dục và đào tạo đại học Việt Nam gắn kết nhu cầu đào tạo và sử dụng nhân lực trình độ cao ở các doanh nghiệp.

Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham dự của một phái đoàn đại học Hoa Kỳ gồm nhiều giáo sư và nhà quản lý đại học. Theo thông tin từ FideS, phái đoàn sẽ cố vấn và vận động cho việc thành lập Đại học quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, dự kiến hoàn thành năm 2010. Trường sẽ kết nối với các trường Đại học nổi tiếng nằm trong top 10 trường tốt nhất của Hoa Kỳ. Trước mắt, FideS sẽ mở các khoá học ngắn hạn về các chuyên ngành: báo chí, truyền thông, phim ảnh./.