Thí sinh được mang những vật dụng nào vào phòng thi Tốt nghiệp THPT?

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close