Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác”

Cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác"

VOV.VN- Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt việc tốt trong ngành Giáo dục theo tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác.
PC_Zone_Footer_470
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x