Hà Nội chốt phương án cho sinh viên và học sinh các cấp đi học trở lại

VOV.VN - Ngày 29/4, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số: 1602 /UBND-KGVX đồng ý phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Theo đó,  căn cứ Tờ trình số 1330/TTr-SGDĐT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phương án cho học sinh đến trường đối với học sinh trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội và Tờ trình số 1281/TTr-SLĐTBXH ngày 27/4/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đi học trở lại.

Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý để học sinh trở lại trường.

UBND Thành phố đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số Tờ trình số 1330/TTr-SGDĐT ngày 29/4/2020 và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1281/TTr-SLĐTBXH ngày 27/4/2020. Cụ thể:
- Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên), các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc Thành phố trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 4/5/2020 (thứ Hai).

Trẻ em trường mầm non, học sinh tiểu học trở lại học tập từ ngày 11/5/2020 (thứ Hai).

Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng, trung tâm tư vấn du học: Thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu đảm bảo an toàn tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 4/5/2020 (thứ Hai).

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ngành liên quan và Thành phố nhằm đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối khi học sinh, sinh viên đến trường./.

Viết bình luận