Hà Nội: Chuyển đổi gần 1.000 ha đất lúa sang đất dự án năm 2016

VOV.VN - Dự kiến lựa chọn 647 công trình, dự án thu hồi đất năm 2016, với diện tích là 1.561ha;

Theo UBND Thành phố Hà Nội, năm 2016, thành phố thống nhất với Sở nguyên- Môi trường và các Sở, ngành, quận, huyện và thị xã kiến nghị HĐND thành phố xem xét lựa chọn 647 công trình, dự án thu hồi đất năm 2016, với diện tích là 1.561ha; 456 công trình, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 với diện tích là 1.011,5ha, trong đó đất trồng lúa 448 dự án, diện tích 977,5ha, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dùng là 8 dự án, diện tích 43,3ha.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp bi lấy làm đất dự án rồi bỏ không lãng phí.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề xuất bổ sung danh mục 97 dự án thu hồi đất, diện tích 418,2ha, 34 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, diện tích 58,6ha vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2015, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015

Thành phố cũng kiến nghị các công trình dự án nằm trong Nghị quyết số 06 ngày 5/12/2014 của HĐND Thành phố, nhưng đến hết 31/12/2015 chưa thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì cho phép tiếp tục thực hiện năm 2016, gồm 199 dự án thu hồi đất, diện tích 386ha; 118 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng, diện tích 195,5ha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết bảo vệ đất lúa, không cho thuê mới đất rừng
Quyết bảo vệ đất lúa, không cho thuê mới đất rừng

Bộ trưởng Bộ NT&PTNT cho biết, bảo vệ đất lúa là vấn đề rất lớn và cần nhiều giải pháp. Còn với đất rừng, quán triệt không cho thuê mới.  

Quyết bảo vệ đất lúa, không cho thuê mới đất rừng

Quyết bảo vệ đất lúa, không cho thuê mới đất rừng

Bộ trưởng Bộ NT&PTNT cho biết, bảo vệ đất lúa là vấn đề rất lớn và cần nhiều giải pháp. Còn với đất rừng, quán triệt không cho thuê mới.  

“Nghe báo cáo cứ tưởng đất rừng còn nhiều lắm”
“Nghe báo cáo cứ tưởng đất rừng còn nhiều lắm”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND mà chỉ nghe báo cáo, không kiểm tra chẳng khác gì “cưỡi ngựa xem hoa”.

“Nghe báo cáo cứ tưởng đất rừng còn nhiều lắm”

“Nghe báo cáo cứ tưởng đất rừng còn nhiều lắm”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND mà chỉ nghe báo cáo, không kiểm tra chẳng khác gì “cưỡi ngựa xem hoa”.

Sử dụng đất lúa thống nhất và phù hợp với quy hoạch toàn quốc
Sử dụng đất lúa thống nhất và phù hợp với quy hoạch toàn quốc

Việc quy hoạch này nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia gắn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sử dụng đất lúa thống nhất và phù hợp với quy hoạch toàn quốc

Sử dụng đất lúa thống nhất và phù hợp với quy hoạch toàn quốc

Việc quy hoạch này nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia gắn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.