Hà Nội: Đầu tư xã hội và phát triển doanh nghiệp đạt thấp

(VOV) - Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn không đạt kế hoạch và thấp hơn năm trước 2011.

Báo cáo HĐND về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012, tại kỳ họp thứ 6 sáng nay, Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 222.500 tỷ đồng, tăng 13,2% - không đạt kế hoạch và thấp hơn năm trước 2011.

Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư phát triển từ ngân sách ước đạt 22.616 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch; giá trị giải ngân ước đạt 22.342 tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch. Các dự án trọng điểm triển khai tích cực, có 14/55 dự án thành phần thuộc 37 công trình, cụm công trình trọng điểm triển khai đúng tiến độ; 41 dự án còn lại chậm tiến độ so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do đang tiến hành các thủ tục đền bù GPMB, một số dự án chưa xác định được địa điểm chính thức.  

Dự án Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là một dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội

Trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài, dự kiến đến hết năm 2012 có 250 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới và tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký là 932 triệu USD, bằng 69% so với năm 2011. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt 750 triệu USD (tăng 15% so với năm 2011).  Đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư của 5 dự án và chuyển đổi dự án 100% vốn trong nước cho 3 dự án lớn.

Trong tổng số 2.460 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiện nay, có 1.964 dự án (chiếm 76%) còn hiệu lực đang hoạt động sản xuất kinh doanh, với vốn đầu tư đăng ký 21,9 tỷ USD, vốn thực hiện được khoảng 9,95 tỷ USD; luỹ kế vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực giảm 1,8 tỷ USD.

Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh giảm đáng kể. Ước cả năm 2012 có 15.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn 83.000 tỷ đồng, bằng 90% về số doanh nghiệp và 70% về vốn đăng ký so với năm 2011. Tính đến hết 9 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động là 12.542 (bằng 11,4% số doanh nghiệp đang hoạt động). Số doanh nghiệp có phát sinh thuế VAT ở mức thấp. Trong 9 tháng đầu năm, chỉ có 17,5% tờ khai có phát sinh thuế VAT nộp ngân sách với số thuế phát sinh 14.341 tỷ đồng./.

Tin liên quan

Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế
Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế

(VOV) -Chúng ta cần có trách nhiệm phân tích thấu đáo chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các biện pháp hữu hiệu trong chỉ đạo điều hành và thực hiện

Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế

Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế

(VOV) -Chúng ta cần có trách nhiệm phân tích thấu đáo chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các biện pháp hữu hiệu trong chỉ đạo điều hành và thực hiện